Aktivt udeliv

Aktivt udeliv – aktivitetsudvikling og træning i naturlige rammer

Institut for Idræt og sundhed på Syddansk Universitet i Odense inviterer 2. og 3. g klasser med tilvalg i Idræt B til projektdage.

Under forløbet vil der på baggrund af forelæsninger blive arbejdet praktisk med flere former for friluftsliv. Første dag bliver med adventure som tema, efterfulgt af dag 2 med temaet nordisk friluftliv. 3. dag vil vi besøge SDU i Odense og bl.a. træne på det nye atletik- og bevægelsesstadion og i svømmehallen.  Første aften vil vi i samarbejde med en kok tilberede fisk og skaldyr over bål
 
Fagligt indhold:
  • Naturens betydning i et sundhedsmæssigt perspektiv
  • Idrætskultur samt nye og traditionelle bevægelsesmiljøer
  • Aktivitetsudvikling og nye træningsformer knyttet til kystmiljøet og svømmehallen
  • Aktivt udeliv og tilberedning af maritimt mad over bål.
Idræt og friluftsliv:
Naturen og de fysiske omgivelser har betydning for sundheden, og flere og flere voksne danskere bruger uderummet til motion. Målet med forløbet er at bevidstgøre om, udvikle og afprøve nye måder at træne kroppen i naturlige omgivelser.

Friluftsliv ses som et bredt begreb, der omfatter en række aktiviteter og livsformer, som foregår i det fri i kultur og naturlandskaber. Friluftsliv udøves ideelt set frivilligt og motiveres af lysten til at bevæge sig, eller det organiseres og formidles i en uddannelsesmæssig sammenhæng med fx. læring, personlig udvikling eller sundhed som formål.

Friluftsliv i Danmark har historisk set udviklet sig i bølger i takt med samfundsudviklingen og med skiftende natursyn og aktiviteter. Den danske tradition for friluftsliv er inspireret og påvirket af traditioner fra Norge og Sverige med enkelt liv i naturen, men er samtidigt påvirket af internationale trends og tendenser bl.a. med nye former for friluftsliv, fx. adventure, med større fokus på selve aktiviteten og på teknik og udfordring. 

Pris er 400-700 kr. pr. person og inkluderer overnatninger i Kerteminde Byferie, forplejning og bustransport under de 2 dage. SDU udarbejder undervisningsmateriale som klasserne orienterer sig i inden. Der er mulighed for kun at overnatte første nat, så er prisen 400 kr. Overnatning og forplejning med 2 overnatninger koster 700 kr. pr. person.

Transport til Kerteminde ved projektstart dækkes selv. 

Kernestof/ supplerende stof og faglige mål: 
  • Klassiske og nye idrætter
  • Grundlæggende principper for træning, basale natur- og sundhedsvidenskabelige
  • Humanistiske og samfundsvidenskabelige begreber om træning, livsstil og idrætsvaner
Der tages forbehold for indre ændringer i programmet

 

Praktisk Information

Projektet finder sted på Marinbiologisk forskningscenter i Kerteminde (de 2 første dage) og på SDU i Odense (sidste dag) uge 9-11 og varer 3 dage på følgende datoer: 2/3- 4/3; 9/3- 11/3 og 16/3-18/3
 
 Tilmelding via mail til rikkes@biology.sdu.dk
Kerteminde Kommune | Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde  | Tlf.: 65 15 15 15