Algedyrkning

Invitation til projektdage med temaet havet som ressource
- et naturvidenskabeligt tilbud til STX, HTX og HF

Dyrkning af alger - anvendelse og udfordringerne ved produktion

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet i Odense inviterer de gymnasiale uddannelser til projektdage i Kerteminde og på SDU. Vi fordyber os i et naturvidenskabeligt emne, og eleverne får mulighed for at se en naturvidenskabelig problemstilling fra flere vinkler.

Projekterne finder sted på Marinbiologisk forskningsstation i Kerteminde og på Syddansk Universitet i Odense i uge 44-46 (man-ons) og varer 3 dage.
Projektet henvender sig til 2. og 3. års studerende. Projekt om Algedyrkning henvender sig til klasser med Bioteknologi, Teknikfag (Proces), teknologi eller Biologi B/A.

Projektbeskrivelse
Vi dyrker alger under forskellige forhold:
  • Forskellige koncentrationer af N og P

  • Forskellige koncentrationer af et tungmetal

  • Forskellige lyskilder (lysstofrør, LED’er med forskellige bølgelængder) og intensitet

  • Tilsætning af CO2

Der vil være forelæsninger omhandlende:

Introduktion til alger - opbygning, fotosyntese, næring, vækstbetingelser, anvendelser m.m., fjernelse af tungmetaller fra væske vha. alger, analysemetoder - måling af cellemængder, HPLC, atomabsorption, N og P, fotobioreaktorer, separationsprocesser - filtrering, centrifugering, ødelæggelse af cellerne, ekstraktion af nyttige stoffer, fosfor - økologi, genanvendelse, algers roller i havet - forurening, føde.

Laboratoriearbejde:
  • Der måles optisk densitet og tælles celler og måles tørstof

  • Vækst og vækstparametre og beregning af dem - fx udbyttekoefficient, væksthastigheder, omsætningshastigheder af substrater (N, P, CO2). Brug af Excel

  • Sidste dag laver vi analyser på SDU, HPLC og ionkromatografi

    Dagene vil være en kombination af forelæsninger, laboratoriearbejde, elevopgaver og sociale aktiviteter.

Kerteminde Kommune | Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde  | Tlf.: 65 15 15 15