Droner

Invitation til projektdage med temaet havet som ressource 

- et ingeniørvidenskabeligt tilbud til HTX

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet i Odense inviterer HTX klasser med teknisk interesse til projektdage i Kerteminde og på SDU. Vi fordyber os i et ingeniørvidenskabeligt emne, og eleverne får mulighed for at se en videnskabelig problemstilling fra flere vinkler.
Projekterne finder sted på Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet og i Kerteminde i uge 6-11 2015 og varer 3 dage.
Projektet henvender sig til 2. og 3. års studerende, med fagene Fysik og Matematik på min. B niveau, eller Teknikfag (el svagstrøm) eller (elektronik). Der kræves ingen tekniske forudsætninger herudover.

Syddansk Universitet udarbejder undervisningsmateriale og øvelsesvejledninger. Inden besøget skal klasserne orientere sig i det udsendte materiale. Mødetidspunkt er kl 9.30 på Syddansk Universitet og vi slutter ca. kl 14 på sidste dag på Syddansk Universitet.

Projektbeskrivelse og indhold:
I løbet af de 2 første dage vil eleverne få mulighed for at arbejde med droner med kamera i ”Robolab” på Syddansk Universitet.
Dagene vil være en kombination af øvelser og forelæsninger med emner som:
  • Havovervågning med droner med fokus på kameraer, billedbehandling (finde algeforekomster, oliepletter, forulykkede mm), Open CV, skalering af billeder, identifikation af markører.
  • Droner, drone komponenter, mekanik, autopilot, radioanlæg, strømforsyning og motorer. Luftfartsregler og sikkerhed for droner, aerodynamik, multirotor luftfartøjer.
  • Sensorer: acceleration, tyngdeacceleration og accelerometre (IMU) 
  • Elektromotorer: rotationsenergi, inertimoment, vinkelhastighed og virkningsgrad. Børsteløse motorer: Virkemåde, opbygning, motors controllers, kraft- og energiberegning
  • Linux, Pyton programmering, og elektronik
Sidste dag vil vi teste dronerne på UAS Test Center Denmark ved HCA Airport i Beldringe og herefter teste billedbehandlings-algoritmer på forsøgsdata herfra.
 
Kernestof:

Fysik:

  • Mekanik(acceleration, rotation, impulsmoment, kraftmoment, inertimoment og rotationsenergi), el lære(spændingsforskel, strømstyrke, effekt og energi) og virkningsgrad.
  • Matematik: Integralregning (kontinuert vs. diskret).
Matematik:
  • Integralregning (kontinuert vs. diskret).
Teknikfag:
  • Styring, regulering, overvågning og trådløs datatransmission.
 
 
 

Praktisk information:

Projektet afholdes i følgende uger efterår 2015: 38, 43 og 45.

Tilmelding via mail til rikkes@biology.sdu.dk
 
OBS!
En ledig plads tilbage i perioden 21/10 - 23/10
Kerteminde Kommune | Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde  | Tlf.: 65 15 15 15