Dykkerrefleks

Invitation til projektdage: Dykkerrefleks
- et naturvidenskabeligt tilbud til STX, HTX og HF

Biologisk Institut og Institut for Idræt og sundhed på Syddansk Universitet i Odense inviterer de gymnasiale uddannelser til projektdage i Kerteminde på Marinbiologisk Forskningscenter/Syddansk Universitet. Vi fordyber os i et naturvidenskabeligt emne, og eleverne får mulighed for at se en naturvidenskabelig problemstilling fra flere vinkler, samt opleve udvalgte elementer fra idræt og friluftsliv

Projektet finder sted på Marinbiologisk forskningscenter i Kerteminde og på Syddansk Universitet i uge 17-19 og varer 3 dage.
Projektet henvender sig til 2. og 3. års studerende med biologi A- eller B-niveau og idræt B.

Projektet inkluderer overnatninger og forplejning i Kerteminde på Sortekilde: http://www.sortekilde.dk/index.asp?mode=for!forside!dk.

Syddansk Universitet udarbejder undervisningsmateriale og øvelsesvejledninger. Inden besøget skal klasserne orientere sig i det udsendte materiale.

Indhold:

 • Pulsmålinger på marsvin under dyk (Fjord & Bælt)

 • Undersøgelse af menneskets dykkerrefleks med pulsmåler.

 • Dissektion af lunger og gæller.

 • Snorkeltur og snorkelaktiviteter med Fjord og Bælt/Idræt og Biomekanik: Kort introduktion til ABC (svømmefødder, snorkel og maske), undersøgelse af fjorden samt måling af vitalkapacitet.

 •  Forelæsning ved biolog Kim Lundgreen om pattedyrs dykkerrefleks. 

 • Forelæsning om lunger, hjerte og gæller ved Post Doc. Jane Morthorst.

 • Forelæsning om det enkle friluftsliv og adventure som eksempler på klassisk og moderne idræt

 • Kyst og hav-relateret adventurerace i området omkring Kerteminde med team-aktiviteter, der stiller krav til samarbejde og udfordrer kroppen såvel som hjernen.

 • Basis friluftsliv med bålmad med ingredienser fra kyst-/havmiljøet.

Kernestof/ supplerende stof og faglige mål:

Biologi:
 • Menneskets åndedræt og kredsløb, undersøgelses- og analysemetoder inden for fysiologi, neurologiske reguleringssystemer, undersøgelse af et økosystem.
Idræt:
 • Adventurerace og enkelt friluftsliv indenfor færdighedsområdet Klassiske og nye idrætter med den praktiske undervisning/ aktivitet som ramme for teoretiske perspektiver.
 • Gennemgående fokus på samarbejdsrelationer på holdet/ i gruppen.
 • Hvad er friluftsliv? - det moderne versus det traditionelle.
Elever laver øvelser med marsvin
 
 
 
 Oplevelse af forløbet dykkerrefleks
”Det er et rigtig godt arrangement med et højt fagligt niveau. De har samtidig ramt målgruppen godt. Det er sjældent, at eleverne siger, at de gerne vil bruge flere dage på faglig fordybelse”
 Deltagende lærer
"Jeg synes turen har været spændende, især fordi vi fik lov til at opleve og selv udøve nogle af forsøgene, i stedet for vi skulle se andre gøre det og høre lange foredrag"
Deltagende elev
 
 
Kerteminde Kommune | Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde  | Tlf.: 65 15 15 15