Fødevarer fra havet

Syddansk Universitet (Biologisk institut, BMB og institut for Fysik, Kemi og Farmaci) inviterer gymnasieklasser med tilvalg i biotek eller biologi/kemi til projekt om fødevarer fra havet.
 
Projektbeskrivelse
Fødevarer fra havet er vigtige, fordi de bl.a. indeholder de langkædede omega-3 fedtsyrer, som de fleste danskere godt kunne bruge flere af. Havets fødekilder, fx fisk, skalddyr, planter og alger, har foruden de essentielle fedtstoffer et stort indhold af forskellige næringsstoffer, der er vigtige for vores krops funktioner. Imidlertid kan føde fra havet indeholde miljøgifte, og ofte frarådes især gravide kvinder og børn at undgå store mængder rovfisk som bl.a. tun, laks, aborre, og torsk, da de store fisk gennem deres forholdsvis lange liv kan ophobe store koncentrationer af dioxiner, pesticider, PCB ‘er og kviksølv—verdens giftigste tungmetal. Så spørgsmålet opstår: hvor er balancen.
Vi kan dårligt undvære føde fra havet, men hvor meget skal vi spise, og hvad skal vi vælge? Desuden er nu flere arter dyrkede i havbrug, fx laks, og de dyrkede arter indeholder måske nok mindre miljøgifte, men har på den anden side måske en anden fedtstofsammensætning.
 
Disse og mange andre spørgsmål kræver undersøgelser og forskning, som dette projekt søger at belyse fra en tværfaglig naturvidenskabelig vinkel.
 
Projektets formål:
  • At undersøge om der er en sammenhæng mellem det daglige indtag af fisk og skalddyr og indhold af kviksølv i håret.
  • At oprense fedtsyrer fra forskellige fisk.
  • At måle omega-3 indholdet i fisk vha. NMR.
  • At undersøge om kviksølv- og omega-3 indholdet varierer mellem fisk fra opdræt og vilde fisk.
  • At opnå en generel viden om fødevarer fra havet, hvor kommer fødevarerne fra, og hvilke skal man vælge?
Praktiske oplysninger:
SDU udarbejder undervisningsmateriale. Inden besøget skal klasserne orientere sig i det udsendte materiale.

Økonomi: 700 kr. pr. person der dækker overnatning og forplejning. Skolerne sørger selv for transport til og fra SDU ved start og slut, men SDU sørger for intern transport under de 3 dage.
 
 
 

Praktisk information

Projektet finder sted på Marinbiologisk forskningscenter i Kerteminde og på SDU i uge 2, 5 og 8 2016, og varer 3 dage fra onsdag til fredag.
 
Tilmelding sker via mail til rikkes@biology.sdu.dk
Kerteminde Kommune | Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde  | Tlf.: 65 15 15 15