Formål

Det Maritime Hus har som hovedformål at skabe spændende og aktuelle undervisningsforløb til gymnasieskoler og grundskolerne inden for havet som ressource for på den måde at give det naturvidenskabelige område et løft.
 
Vi vil opnå formålet gennem:
 
Udvikling af inspirerende og motiverende undervisning, så flere unge fra de gymnasiale uddannelser vælger at tage en teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse

Inddragelse af industri og erhvervslivet

Inspirerende undervisning hvor teori og praksis kobles sammen, for at styrke unges kompetencer inden for teknik og natur i hele uddannelsessystemet fra grundskolen til de videregående uddannelser.

• At give unge og deres underviser gymnasieelever og lærerstuderende mulighed for at få indblik i den nyeste viden og de nyeste teknologier, herunder bæredygtig anvendelse af havets ressourcer.

At fremme synergien for så vidt angår samarbejdet mellem grundskole og gymnasier i forhold til det tværgående forandringsprojekt ”Ny Nordisk Skole”.

At de deltagende lærere fra grundskoler, gymnasier og professionshøjskole opnår en forskningsbaseret efteruddannelse.
Kerteminde Kommune | Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde  | Tlf.: 65 15 15 15