Green Fluorescent Protein

Invitation til projektdage: Havet som ressource for biotek industrien – Green Flourescent Protein
- et naturvidenskabeligt tilbud til STX, HTX og HF

Institut for Biokemi og Molekylær Biologi på Syddansk Universitet i Odense inviterer de gymnasiale uddannelser til projektdage i Kerteminde på Marinbiologisk Forskningscenter/SDU. Vi fordyber os i et naturvidenskabeligt emne, og eleverne får mulighed for at se en naturvidenskabelig problemstilling fra flere vinkler.

Projektet finder sted på Marinbiologisk forskningscenter i Kerteminde og på SDU i uge 8 og 10 og varer 3 dage på følgende datoer: 18-20/2 og 4-6/3. Projektet henvender sig til 2. og 3. års studerende med bioteknologi A, biologi A eller teknikfag (Proces, levnedsmiddel og sundhed).

Indhold

 • PCR og gelelektroforese på genet der koder for GFP

 • Oprensning af PCR produkt og skæring med restriktionsenzymer 

 • Transformation af bakterier med PCR produktet der koder for GFP, herunder dyrkning af transformerede bakterier og analyse af resultat

 • Bioinformatisk øvelse om GFP

 • Forelæsning ved professor Peter Roepstorff om GFP og hans tur med Galathea 3.

 • Forelæsning om genetisk modificerede bakterier og hvordan de kan løse samfundsproblemer ved SDUs iGEM hold. Læs mere om iGEM på www.iGEM.org

 • Rundvisning på Institut for Biokemi og Molekylær biologi (oplæg om opbygning af studiet, forskning, jobmuligheder mm).

 • Sociale aktiviteter

Kernestof/ supplerende stof og faglige mål:
Bioteknologi:

 • Proteiners struktur og egenskaber

 • Genteknologi, herunder gensplejsning, kloning, genmodificerde organismer og miljøpåvirkning

 • Eksperimentelle arbejdsmetoder der anvendes indenfor bioteknologi (celledyrkning, transformation, elektroforese, PCR og oprensningsmetoder

Biologi:

 • Opbygning af proteiner

 • Eksempler på anvendt bioteknologi, herunder bioinformatik

 • Eksempler på undersøgelses- og analysemetoder samt statistisk resultatbehandling inden for biokemi 

Kerteminde Kommune | Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde  | Tlf.: 65 15 15 15