Grøn energi

Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi på Syddansk Universitet i Esbjerg inviterer gymnasie klasser til projektdage i Esbjerg på SDU. Vi fordyber os i emnet Grøn energi, og eleverne får mulighed for at se en videnskabelig problemstilling fra flere vinkler.  
 
Projektbeskrivelse og indhold:
Projektet inddrager eleverne i de miljømæssige, samt energitekniske sammenhænge i nutidens samfund, hvor der bl.a. laves beregninger omkring emissioner, udbud og efterspørgsel, energisikkerhed og selvforsyningsgrad mm. Vi laver fremskrivningsmodeller, og kurset giver eleverne færdigheder til at forstå sammenhængen mellem økonomi, samfund og miljø.

Projektet er en kombination af forelæsninger, cases, virksomhedsbesøg og sociale arrangementer. Der vil bl.a. være forelæsninger om grøn energi og konsekvenserne ved CO2 udledning. Eleverne vil arbejde med 2 anvendelsesorienterede matematiske cases, hvor de bl.a. regner på, hvor meget energi vindmøller producerer, og på hvordan der er sammenhæng mellem produktion og arbejdsstyrke (grøn vækst og velfærd). De vil også prøve et energispil, hvor eleverne kommer med deres forslag til en strategi der kan sænke nordens CO2 produktion med en given mængde ressourcer.
Der vil være virksomhedsbesøg på Vattenfall, Syd Energi og guidet havnerundtur på Esbjerg havn.

SDU udarbejder undervisningsmateriale. Undervisningen vil foregå på dansk og engelsk. Inden besøget skal klasserne orientere sig i det udsendte materiale.
 
Kernestof:
  • Eksponentiel og polynomisk regression
  • Differentialregning (1. og 2. afledede),
  • Modelopstilling
  • Grønvækst model
  • Anvendt vækstmodellering
  • Fortolkning af modellens resultater.
Praktisk information:
Overnatning på 4 senges værelser på Danhostel der ligger i gåafstand til Syddansk Universitet. Medbring venligst: håndklæde, drikkedunk, PC og praktisk varmt tøj. 
 
Økonomi: 700 kr. pr. person inkl. overnatning og forplejning. Skolerne sørger selv for transport til og fra SDU ved start og slut.
 
Detaljeret program kan rekvireres ved: Wickie Bekker Lassen
 
 

Praktisk information:

Projektet afholdes på Sydansk Universitet i Esbjerg i foråret 2016, onsdag og fredag. Datoer aftales ved tilmelding.

Tilmelding via mail til rikkes@biology.sdu.dk
Kerteminde Kommune | Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde  | Tlf.: 65 15 15 15