Havbrug

Invitation til projektdage: Havet som ressource- Havbrug
- et naturvidenskabeligt tilbud til STX, HTX og HF

Biologisk Institut på Syddansk Universitet i Odense inviterer de gymnasiale uddannelser til projektdage i Kerteminde på Marinbiologisk Forskningscenter/Syddansk Universitet. Vi fordyber os i et naturvidenskabeligt emne, og eleverne får mulighed for at se en naturvidenskabelig problemstilling fra flere vinkler.
Projektet finder sted på Marinbiologisk forskningscenter i Kerteminde og på Syddansk Universitet i uge 10-14 og varer 3 dage. Projektet henvender sig til 2. og 3. års studerende med biologi A- eller B-niveau, teknikfag (Proces, levnedsmiddel og sundhed) eller bioteknologi A.

Projektets formål

 • At give indblik i drift og udvikling af havbrug. Herunder indvirkning på havmiljø.

 • At undersøge muslingers filtreringspotentiale og derpå estimere filtrationsraten for et opdræt.

 • At beregne hvor stor produktionen af linemuslinger skal være for at neutralisere den mængde kvælstof, som et fiskeopdræt belaster havmiljøet med. Derpå kan man overveje, om det er realistisk at producere og høste så mange muslinger.

 • At se nærmere på, hvordan algetoksiner påvirker driften af havbrug.

Indhold
 • Introduktion til nærområdet (Kerteminde fjord)

 • Indsamling af muslinger i felten.

 • Filtreringsforsøg med muslinger til måling af filtreringskapacitet.

 • Forsøg med algetoksiner. Filtreringsforsøg med algekultur Nodularia, ekstrahering på muslinger og måling af Nodularin i muslinger vha. HPLC.

 • Tørvægt af muslinger.

 • Forelæsning ved professor Marianne Holmer m potentiale og begrænsninger for at dyrke fødevarer i havet.

 • Forelæsning ved lektor Claudia Wiegand om algetoksiner.

 • Forelæsning ved Poul Dunn om svampe og havbrug

 • Rundvisning på Biologisk Institut ved studerende (oplæg om opbygning af studiet, forskning, jobmuligheder mm).

 • Besøg ved Albanigades fisk og vildt på havnemolen i Kerteminde. Oplæg om de fisk/skalddyr der skal tilberedes om aftenen

 • Festmiddag hvor fisk og skalddyr tilberedes i samarbejde med en kok.

Kernestof / supplerende stof
 • Økologi / undersøgelse af et økosystem - organismers tilpasning og samspil, biologisk produktion ogbiodiversitet, analysemetoder indenfor biokemi, økotoksikologi, biologiens betydning i lokale og globale sammenhænge, bæredygtig udvikling, bioetiske problemstillinger, separations- og oprensningsmetoder.

2. X fra Svendborg Gymnasium deltog i undervisningsforløbet Havbrug.

Læs her om deres oplevelse 

  
 
Oplevelser fra forløbet:
"Fantastisk spændende tur! OG meget læreri og spændende undervisning.
Dygtige undervisere - vil gerne komme igen"
Deltagende elev
 
"Virkelig spændennde stof og mere motiverende end normal skolegang"
Deltagende elev
Kerteminde Kommune | Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde  | Tlf.: 65 15 15 15