Det Maritime Hus i Kerteminde / Hvad er Det Martime Hus? / Ideen bag Det Maritime Hus

Ideen bag Det Maritime Hus

Det Maritime Hus tilbyder nogle helt særegne indendørs og udendørs rammer for undervisning og formidling i relation til teknik og naturvidenskab. Med dets placering på Kerteminde Havn kombineres et aktivt ude- og friluftsliv.

Undervisningen tager primært udgangspunkt i praksisorienterede arbejdsformer, hvor der veksles mellem aktivt ude- og friluftsliv, feltarbejde og videnskabelig læring. 

Undervisningen bygger på et anvendelsesorienteret projektforløb og præsenterer de unge og deres undervisere for den nyeste forskning inden for teknik og  naturvidenskab med inddragelse af andre fagområder, som f.eks. sundhed og samfundsvidenskab. 

Det unikke ved projektet er endvidere det direkte samarbejde om undervisningen mellem Syddansk Universitet, de gymnasiale uddannelser og professions uddannelser samt  Kerteminde Kommunes skolevæsen. Der er således tale om en helt unik brobygning mellem uddannelserne fra grundskolen til de lange videre-gående uddannelser. 

Projektets tværfaglige og tværsektorale samspil, herunder koblingen og involveringen af de maritime erhverv, vil øge det læringsmæssige udbytte af undervisningen. Samtidig sikrer det tætte samarbejde om udvikling og afholdelse af undervisningsprojekter en gensidig udveksling af viden på tværs af undervisningssystemet.

 

 
Kerteminde Kommune | Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde  | Tlf.: 65 15 15 15