Maritim Matematik

Det Naturvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet i Odense inviterer gymnasie-klasser til projektdage i Kerteminde og på SDU. Vi fordyber os i et naturvidenskabeligt emne, og eleverne får mulighed for at se en videnskabelig problemstilling fra flere vinkler.
 
Projektbeskrivelse og indhold: 
Vandrensning ved hjælp af muslinger: Muslinger lever af plankton-alger, som de filtrerer fra det vandmiljø de lever i. Man kan derfor benytte muslinger til at rense vand, og i denne del af projektet skal vi se på hvor effektiv denne rensning er og prøve at forudsige hvor lang tid det vil tage at rense en given mængde vand med udgangspunkt i et konkret eksperiment med muslinger i et vandmiljø. Denne del af projektet laves på dag 1 i samarbejde med det Marinebiologiske Forskningscenter i Kerteminde.
Nøgleord: Statistik, lineær regression, matematisk modellering.

Kan hunde differentialregning?/Differentialregning og redning til søs: Denne del af projektet udføres på Campus Odense og handler om optimering af funktioner med afsæt i data fra den virkelige verden. I skal opstille en model der beskriver et givent problem og med udgangspunkt i modellen bestemme en løsning til problemet. Denne løsning sammenholdes dernæst med et konkret sæt observationer.
Nøgleord: Differentialregning, optimering, matematisk modellering.
 
Praktisk information:
Medbring sengelinned, håndklæde, drikkedunk, PC og praktisk varmt tøj. Når værelserne forlades skal de være ryddet for skrald og inventar stå som da man ankom.

Forløbet er indrettet til at kunne indgå i læreplanen for Matematik A idet det dækker kravene:
  • Faglige mål: demonstrere viden om matematikanvendelse inden for udvalgte områder, herunder viden om anvendelse i behandling af en mere kompleks problemstilling.

  • Kernestof: ekstrema og optimering, principielle egenskaber ved matematiske modeller, modellering.

  • Supplerende stof: ræsonnement og bevisførelse inden for infinitesimalregningen (optimering) og lineær regression, bearbejdning af autentisk talmateriale.

 
 

 

Praktisk Information

Projektet afholdes af Institut for Matematik og Datalogi (IMADA) og foregår i Kerteminde og Odense i uge 6, 8, 13, 16 og 17 (torsdag-fredag) 2016 og varer 2 dage.
 
Tilmelding sker via mail til rikkes@biology.sdu.dk
Kerteminde Kommune | Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde  | Tlf.: 65 15 15 15