Undervisningsforløb / Aktuelle og kommende undervisningsforløb / Vibrationsmålinger ombord på skibe

Vibrationsmålinger ombord på skibe

Invitation til projektdage -med temaet havet som ressource, et tilbud til klasser med Teknikfag, eller Fysik/Matematik.

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet i Odense inviterer gymnasie klasser til projektdage i Kerteminde og på SDU. Vi fordyber os i et naturvidenskabeligt emne, og eleverne får mulighed for at se en videnskabelig problemstilling fra flere vinkler

Projektet henvender sig til 2. og 3. g klasser, med fagene Fysik og Matematik på A niveau, eller Teknikfag.

Syddansk Universitet udarbejder undervisningsmateriale og øvelsesvejledninger. Undervisningen vil foregå på engelsk og dansk. Inden besøget skal klasserne orientere sig i det udsendte materiale. Mødetidspunkt er kl 10.00 på Syddansk Universitet, Marinbiologisk forskningscenter, Hindsholmvej 11, 5300 i Kerteminde og vi slutter ca. kl 14 på sidste dag.

Projektbeskrivelse og indhold:
Når man konstruerer skibe, er det vigtigt for besætningen, at vibrationsniveauet overholder fastsatte værdier. Vibrationer kan forsage skade på besætningen, der I mange tilfælde bor og opholder sig lange perioder ombord uden mulighed for at forlade skibet. Ved nybyggede skibe er det en forudsætning, at design og undersøgelser er af en standard, der opfylder kravene når skibets vibrationsniveau måles under en testsejllads.

Besætningens komfort reguleres af nationale og internationale regler og forskrifter. Under testsejladser måles vibrationsniveauet i alle skibets rum, hvor besætningen opholder sig i længere tid: styrehuset, motor- og kontrolrum, kontorer, værksteder, køkkener, kahytter og rekreative områder. Resultaterne sammenlignes med tilladte værdier fastsat fx. af ISO 6954-

Under projektet arbejder vi med teorien bag vibrationer og sejler vi en tur med en tidligere dansk fiskerbåd ”Knasten”. Vores opgave er at udføre målinger ombord fx i styrehuset og/eller på dækket, evaluere resultatet med henblik på den internationale standard ISO 6954.

Kernestof
Forløbet er specielt udviklet til at kunne indgå i læreplanen for fysik A og fysik B idet det dækker kravene om:

 • Holdet arbejder med en aktuel problemstilling, som har udgangspunkt i en konkret virksomhed eller forskningsinstitution.
 • Eleverne gennem undervisning møder eksempler på aktuelle teknisk-naturfaglige problemer inden for videnskab, udvikling og produktion, hvor fysik spiller en væsentlig rolle i løsningen
 • Supplerende materiale til støtte for fagets overordnede mål og faglige mål
  Desuden vil forløbet de faglige målsætninger og krav til kernestof indenfor
 • Kunne behandle eksperimentelle data med henblik på at diskutere matematiske sammenhænge mellem fysiske størrelser
 • Gennem eksempler og i samspil med andre fag kunne perspektivere fysikkens bidrag til såvel forståelse af naturfænomener som teknologi- og samfundsudvikling
 • Grundlæggende egenskaber: bølgelængde, frekvens, udbredelsesfart og interferens
 • Lyd og lys som eksempler på bølger
Desuden vil forløbet de faglige målsætninger og krav til kernestof indenfor:
 • kunne behandle eksperimentelle data med henblik på at diskutere matematiske sammenhænge mellem fysiske størrelser
 • gennem eksempler og i samspil med andre fag kunne perspektivere fysikkens bidrag til såvel forståelse af naturfænomener som teknologi- og samfundsudvikling
 • grundlæggende egenskaber: bølgelængde, frekvens, udbredelsesfart og interferens
 • lyd og lys som eksempler på bølger
Praktisk information:
Medbring sengelinned, håndklæde, drikkedunk, PC og praktisk varmt tøj. Når værelserne forlades skal de være ryddet for skrald og inventar stå som da man ankom.
 
 
 
 
 
 

Praktisk information:

Projektet afholdes på Det Tekniske Fakultet, Syddansk Universitet, og foregår i Kerteminde i uge 15, 20, 21 eller 24, i 2016, onsdag til fredag.
Tilmelding via mail til rikkes@biology.sdu.dk
Kerteminde Kommune | Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde  | Tlf.: 65 15 15 15